Pitanje: Zanimaju me materijali za akustičku izolaciju (čim tanji). Može li se u Hondlovoj kod Vas to pogledati i kupiti, te može li se dobiti savjet stručnjaka?

Odgovor: U Honlovoj ulici u Zagrebu se nalaze naši uredi i tamo nažalost nemamo uzoraka vune (tamo je samo 'papirologija'). Što se savjeta tiče, ja sam osoba koja će Vam pokušati pomoći. Budući ste spomenuli da trebate materijale za akustičku izolaciju i to što tanje, zanima me slijedeće:
                - da li trebate tim materijalima popraviti akustiku prostora (apsorpcija zvuka)
                - ili trebate smanjiti prolaz zvuka u horizontalnom smjeru (zračni zvuk)
                - ili trebate smanjiti prolaz zvuka u vertikalnom smjeru (udarna buka)
 
S obzirom na opis, pretpostavljam da Vam treba izolacijski materijal za smanjenje udarne buke (zvuka). Mi imamo u ponudi tvrde, podne izolacijske ploče, ali njihova debljina kreće se od 20 mm na više, pa nisam siguran da ove debljine spadaju u kategoriju 'čim tanji'. Možda ste mislili na spužvaste materijale za udarnu buku koji se proizvode u debljinama od 3, 5 i 10 mm, ali takve proizvode mi nemamo u ponudi. U svakom slučaju molim da mi malo detaljnije opišete za koju primjenu točno trebate izolacija, da bi Vam mogao preporučiti odgovarajuće rješenje koje Isover ima u svojoj ponudi.
Back to FAQ list