Ventilirani kosi krov s visokom vrijednosti ljetnog temperaturnog pomaka