Villa Atalanta
Villa Atalanta
Villa Atalanta
Villa Atalanta
Villa Atalanta
Villa Atalanta
Privatni hotel Villa Atalanta u Crikvenici dograđen je radi proširenja smještajnih kapaciteta. Isover izolacijski materijali korišteni su za toplinsku i zvučnu izolaciju međukatne konstrukcije, zidova i krovne konstrukcije.
Crikvenica
Hrvatska
Hotel Villa Atalanta smješten je uz samu šetnicu uz more u Crikvenici. Taj specifični položaj zahtijevao je rješavanje izraženog problema buke koja dopire s plaže tijekom dana, ali i u noćnim satima. Problem je uspješno riješen korištenjem inovativnih Isover materijala UNI 4+, Akusto 4+ i Clima34. Isti materijali također doprinose i povećanju toplinskog komfora gostiju smještenih u objektu.