Tri fakulteta, Split
Tri fakulteta, Split
Tri fakulteta, Split
Tri fakulteta u Splitu čine fakulteti elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje ili skraćeno FESB.
Split
Hrvatska
Na novoj lokaciji kampusa Sveučilišta u Splitu, tri fakulteta ili skraćeno FESB zauzimaju površinu od gotovo 30.000 m². Sa svojih 10 predavaonica, 9 amfiteatara, 11 računalnih učionica i 95 laboratorija, najveći su fakultet na kampusu, a ISOVER izolacijski materijali u sustavima tzv. suhe gradnje s visokom vrijednošću toplinske i zvučne izolacije doprinose tome da svi studenti koji pohađaju fakultete mogu neometano slušati predavanja u adekvatnim uvjetima.