Trgovački centar Vokel, Posušje
Trgovački centar Vokel, Posušje
Trgovački centar Vokel, Posušje
Trgovački centar Vokel, Posušje
Trgovački centar Vokel, Posušje
Toplinska izolacija ventilirane fasade na trgovačkom centru Vokel u Posušju.
Posušje
Bosna i Hercegovina
Lanac trgovina Vokel je u 2015. godini izgradio novi trgovački centar u Posušju. ISOVER kamena vuna FASSIL kaširana crnim staklenim voalom ugrađena je kao toplinska izolacija u ventiliranu fasadu ovog centra.