Stambena zgrada, Sesvete
Energetska obnova stambene zgrade u Sesvetama iz 1964. godine.
Hrvatska
Energetskom obnovom stambene zgrade u Sesvetama iz 1964. godine postići će se prelazak iz F razreda u B razred i tako će se stanarima omogućiti ugodnija svakodnevnica. Materijal kojim je izolirana fasada je mineralna vuna ISOVER Clima34 G3