Crkva Sv. papa Ivan XXIII., Dubrava
Crkva Sv. papa Ivan XXIII., Dubrava
Crkva Sv. papa Ivan XXIII., Dubrava
Obnova fasade na crkvi Sveti papa Ivan XXIII., Dubrava
Hrvatska
Novi objekt armirano-betonske konstrukcije. Crkva Sveti papa Ivan XXIII. u Dubravi obnovljena je fasada čime je postignuta odlična toplinska izolacija, a za njenu obnovu korištena je i kamena vuna ISOVER TF THERMO.