Pitanje: Hvala na pojašnjenjima. Kad sam pitao da li imate u ponudi ostali pribor potreban za izvođenje kompletnog sustava ETICS fasade prije svega sam mislio na kompatibilnost ostalih materijala s vašim. Ljepilo, materijal za poravnanje, mrežica, završni sloj, tiple za učvršćenje vune. Vjerojatno tvornica ima neke preporuke. Završni sloj je bitan radi paropropusnosti. Postoje akrilni, silikatni, silikonski... Koji su preporučljivi? Često prodavači nude komplet izolacije i ostalih materijala i tu se ne može puno birati već daju sve u kompletu. Obično su to trgovački kompleti na sniženju, pa nisam baš siguran u kompatibilnost svih tih kombinacija.

Odgovor: Firma Weber Saint-Gobain (sestrinska firma Isovera) ima u svojoj ponudi sve materijale koji su potrebni za kompletiranje ETICS sustava fasade. Kako u navedenoj tematici (ljepilo, materijal za poravnanje, mrežica, završni sloj, tiple za učvršćenje vune, ...) nisam toliko stručan, u kopiju maila sam stavio svog kolegu Brunu Bodružića iz firme Weber koji će poslati odgovore na sva pitanja koja Vas zanimaju. U Zagrebu Isover i Weber imaju mrežu svojih distributera preko kojih je moguće dobiti sve potrebne materijale.
Back to FAQ list