Zvučna i protupožarna izolacija plivajućih podova
Mineralna vuna Ultimate u formi ploča, gustoće 90 kg/m3, db. 50 mm, za protupožarnu izolaciju plivajućih podova klase A-60 na brodovima.