Vanjski ventilirani zidovi
Izolacija kod svakog objekta je bitna ako želite zadržati temperaturu prostora. Kada vanjski zid ostavite ne izoliran, na razniim mjestima zrak može izaći ili ući i promjeniti temperaturu prostora. To najviše osjetimo ljeti i zimi kad su temperaturne razlike najveće. Osigurajte optimalnu temperaturu uz Isover izolaciju ventilirane fasade.
Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju zidova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu