Izolacija pregrada
Mineralna vuna Ultimate u formi rola, ploča ili blazina za protupožarnu izolaciju pregrada čeličnih, aluminijskih ili FRP (Fibre Reinforced Plastics) konstrukcija na brodovima.