Izolacija B-15
Mineralna staklena vuna Ultimate, gustoće 66 kg/m3, db. 50 mm, obostrano kaširana alu folijom, za B-15 ekstenzije uz MED certifikat.
Posebnim certifikatom su riješeni prodori cijevi i prolazi električnih kabela kroz B-15 ekstenzije. Uz stranice kaširane aluminijskom folijom pruža efektivnu požarnu zaštitu kako bi osigurali kablove od mogućeg gorenja. Vuna uz svoja protupožarna svojstva sadrži izvrsnu toplinsku izolaciju koja vam pomaže osigurati optimalnu temperaturu. Vuna je ima malu težinu kako ne bi radila prittisak na konstrukciju. 
Pobrinuli smo se da vuna osigura maksimalna akustična svojstva, jer je najbolja opcija izolacije da osigura sva izolativna svojstva. U Isoveru se uvijek trudimo raditi na proizvodima koji će pokriti sve opcije izolacije kako bi u jednom proizvodu dobili sve što trebate.
Niže možete pronaći našu U SeaProtect Slab Alu1 koja će zadovoljiti sve vaše potrebe.