Neventilirani krov
Ova vrsta konstrukcije oslanja se na prirodne razlike u tlaku pare kroz krovnu konstrukciju. To omogućuje vodenoj pari s krovnog prostora da se sigurno prenese u vanjsko okruženje. Rizici kondenzacije na neventiliranim hladnim krovovima minimizirani su uključivanjem nepropusnog sloja za kontrolu pare na toploj strani izolacije od staklene vune na razini stropa, uključivanjem učinkovite podloge propusne za pare u krovnoj konstrukciji, zajedno s ventiliranom prazninom od najmanje 25 - 50 mm između podloge i krovnih pločica ili škriljevca.
Debljina izolacije mora u potpunosti ispunjavati dubinu šipke. Ne smije se dopustiti da donji sloj dodiruje površinu izolacije i osigurava se čist zračni prostor između membrane i izolacije. Ako se sloj propusne za paru položi izravno na izolaciju u potpuno potpomognutoj situaciji, to treba osigurati protustranim letvicama kako bi se omogućilo učinkovito izlivanje vode preko površine membrane i s krova.

Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju krovova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu.