Krovovi
Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju krovova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu.

Ventilirani kosi krovovi

Ventilirani krovovi
Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju ventiliranih kosih krovova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu.

Odgovarajuća rješenja

Kosi ventilirani krov s visokom vrijednosti ljetnog temperaturnog kašnjenja
Rješenje za izolaciju kosog krova s visokom vrijednosti ljetnog temperaturnog pomaka je konstrukcijsko rješenje koje objektu pruža niz prednosti. Ventilacijski sloj sprječava stvaranja kondenzata u međuprostoru. Toplinska i zvučna izolacija kontroliraju toplinski tok i štite objekt od zračne buke. Paropropusni sloj je istovremeno i vodonepropustan, te osigurava potpunu zaštitu donjih elemenata krova, kao i ispravno 'disanje' krovišta. Ovo rješenje s donje strane obuhvaća dvoslojnu izolaciju iz mineralne staklene vune visoke gustoće Isover E100 S G3 postavljene na dvostruku rešetku od gredica. Izolacijske ploče osiguravaju krovištu odličnu karakteristiku otpornosti na pojavu ljetnog temperaturnog kašnjenja.
Ventilirani krovovi
Rješenje za izolaciju kosog krova sa samonosivom izolacijom je konstrukcijsko rješenje koje objektu pruža niz prednosti. Ventilacijski sloj sprječava stvaranje kondenzata u međuprostoru. Toplinska i zvučna izolacija kontroliraju toplinski tok i štite objekt od zračne buke. Paropropusni sloj je istovremeno i vodonepropustan, te osigurava potpunu zaštitu donjih elemenata krova, kao i ispravno 'disanje' krovišta. Ovo rješenje s donje strane obuhvaća dvoslojnu izolaciju iz mineralne staklene vune visoke gustoće Isover SUPERBAC N Roofine® G3 ili BAC CF N Roofine® G3 postavljene na dvostruku rešetku od gredica. Izolacijske ploče osiguravaju krovištu odličnu karakteristiku toplinske i zvučne izolacije.
 

Neventilirani kosi krovovi

Neventilirani krov
Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju krovova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu.

Odgovarajuća rješenja

Izgradnja potkrovlja

Potkrovlja
Pronađite Isover proizvode i rješenja za izolaciju krovova stambenih objekata, te objekata za industrijsku primjenu.

Odgovarajuća rješenja

Korišteno potkrovlje
Rješenje za izolaciju podgleda korištenog potkrovlja osigurava znatno smanjenje pojave toplinskih mostova, te doprinosi kvaliteti unutarnjeg zraka zahvaljujući korištenju mineralne staklene vune 4+ koja sadrži patentirano vezivo na bazi obnovljivih materijala pa udovoljava najstrožim europskim zahtjevima o emisijama formaldehida i VOC (hlapljivih organskih spojeva) u unutarnjim prostorima. Mineralne staklene vune Isover Par Gold N 4+, EVO 4+, IBR N 4+ ili RIO 4+ omogućavaju lako i brzo izoliranje podgleda potkrovlja, pri čemu se izolacija oblaže gips kartonskim pločama ili drvenom lamperijom. Ispred izolacijskog sloja obavezno postaviti parnu branu sa potrebnim priborom.