Izolacija cijevi male i srednje veličine na visokim temperaturama
Izolacijski segmenti iz mineralne vune Ultimate za toplinsku izolaciju visoko temperaturnih cijevi malih i srednjih promjera