Izolacija uređaja nepravilne geometrije
Vuna u rinfuzi bez sadržaja veziva za toplinsku izolaciju nepravilnih geometrijskih oblika.