Izolacija dimnjaka kamina s visokim temperaturama
Izolacija iz mineralne vune Ultimate ili Isover kamene vune za toplinsku izolaciju dimnjaka kamina na kojima se pojavljuju visoke temperature.