Izolacija silosa
Izolacijske role iz mineralne vune Ultimate za toplinsku izolaciju silosa.