Izolacija peći
Izolacijske ploče iz mineralne vune Ultimate ili Isover kamene vune za toplinsku izolaciju peći.