Izolacija kanala i cijevi
Role mineralne vune 4+ ili cjevne izolacije iz Ultimate mineralne vune za toplinsku izolaciju kanala i cijevi.