1. Mirsad Begović

Mirsad Begović, dipl. ing. - Direktor
Adresa:
Industrijska 18/1 - 10360 Sesvete - Hrvatska
Phone:
01 / 3010-202
Fax:
01 / 3096-725

2. Zlatko Paj

Zlatko Paj - Komercijala
Adresa:
Industrijska 18/1 - 10360 Sesvete - Hrvatska
Phone:
01 / 3010-202
Mobile:
091 / 3010-202
Fax:
01 / 3096-725

3. Ivica Dijanić

Ivica Dijanić, dipl. ing. - Primjena proizvoda
Adresa:
Trtni 70 - 51215 Matulji - Hrvatska
Phone:
051 / 664-074
Mobile:
091 / 3002-525
Fax:
051 / 554-075

4. Muhidin Hadžiahmetović - Dino

Muhidin Hadžiahmetović - Dino - Prodajni predstavnik za teritorij BiH
Adresa:
Jovana Dučića 74 - 78000 Banja Luka - Bosna i Hercegovina
Mobile:
+ 387 66 510-730

5. Tajana Špoljarec

Tajana Špoljarec, dipl. oecc. - Financije
Adresa:
Industrijska 18/1 - 10360 Sesvete - Hrvatska
Phone:
01 / 3010-202
Fax:
01 / 3096-725

6. Silvija Križanec

Silvija Križanec - Administrativni asistent
Adresa:
Industrijska 18/1 - 10360 Sesvete - Hrvatska
Phone:
01 / 3010-202
Fax:
01 / 3096-725

7. Josipa Salopek

Josipa Salopek - Administrativni asistent
Adresa:
Industrijska 18/1 - 10360 Sesvete - Hrvatska
Phone:
01 / 3010-202
Fax:
01 / 3096-725